Hvor langt har vi kommet i testing av e-valgsystemet i kommunene?

Posted in Forsiden

Det gjenstår å gjennomføre testing av e-valgløsningen i Re kommune før sommeren. I perioden 13.-19. mai skal det gjennomføres en folkeavstemning om kommunen aktivt bør ta initiativ til/ arbeide for en ny kommunesammenslåingsprosess i neste 4-årsperiode. Det vil være mulig å stemme både på papir og via Internett.

I høst og vinter har de 9 andre kommunene gjennomført slik testing ved at det har vært arrangert elektroniske valg til ungdomsråd og elektroniske folkeavstemninger.

Valgdeltakelse rundt i disse avstemningene har variert, fra det laveste i Mandal med 2,3 prosent til hittil høyeste i Bremanger med 52 prosent deltakelse. Vi er fornøyd med resultatene så langt fordi det viktigste for prosjektet har vært å få testet ut systemet. Vi fått viktige erfaringer som vi bruker i videreutviklingen av e-valgløsningen fram mot kommunestyre- og fylkestingsvalget til høsten.

Vi har blant annet får vite at mange synes at selve e-valgløsningen, stemmeklienten, er enkel å bruke. En annen viktig tilbakemelding vi har fått, er at bruk av ID-tjenesten MinID kan være en bøyg, spesielt for de som ikke har brukt MinID tidligere. I Radøy kommune fikk vi testet ut bruk av valgkort med returkoder. Det ser ut til å ha fungert bra.

Jo lenger vi kommer i utviklingsfasen, jo flere funksjoner blir testet ut. Vi tester ut både det valgadministrative systemet, som også inkluderer e-valgløsningen, og vi tester ut ulike rutiner.

Når alle kommunene har gjennomført sine testvalg, vil det bli utarbeidet en evalueringsrapport, som vil bli gjort tilgjengelig. Vi samarbeider med meningsmålingsinstituttet Synnovate om å evaluere testvalgene.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *