OSSE er invitert til å observere internettvalget til høsten

Posted in Forsiden

Departementet har sendt invitasjon til OSSE/ODHIR om å følge både forberedelsene til og gjennomføringen av forsøket med elektronisk stemmegivning ved kommunestyre- og fylkestingsvalget til høsten. 160 000 velgere i 10 kommuner kan da stemme via Internett. I fire av forsøkskommunene (Mandal, Re, Hammerfest og Ålesund) vil også 16- og 17-åringene få anledning til å stemme via Internett fordi disse kommunene samtidig deltar i forsøk med nedsatt stemmerettsalder til 16 år.

Internettstemmegivning gir nye og helt andre utfordringer når det gjelder fremgangsmåte og metode for valgobservasjon. Muligheten til å overvåke elektronisk stemmegivning er selvsagt annerledes enn ved tradisjonell stemmegivning. Ved observasjon av e-valg, er det blant annet viktig at det blir fokusert særskilt på sammenhengen mellom teknologi og kravet til hemmelig stemmegivning. Det er derfor vesentlig at observatører får mulighet til å følge prosessen allerede under utviklingen av datasystemet som velgerne skal bruke til å stemme.

OSSE er i gang med å lage en ny håndbok for observasjon av elektronisk stemmegivning. Vi håper forsøket i Norge kan bidra til å gi nyttig kunnskap og erfaring til dette arbeidet.

Les invitasjonsbrevet (pdf-format). Brevet har engelsk tekst.

2 tilbakemeldinger

 1. Av Per Jensen,

  Hei,

  Jeg lurte på hvilke krav som er satt til sikring av data i forbindelse med e-valg. Er det lagt noe vekt på sikring av dataene som velgerne sender fra seg?

  Jeg er også litt usikker på om denne testen kun gjelder stemmegivning via internet, eller om det også dreier seg om elektroniske valg-automater plassert ute i valg-lokalene rundtomkring?

  mvh Per

 2. Av Ragnhild Indreeide (e-valg 2011-prosjektet),

  Hei Per,

  Når en velger stemmer fra en datamaskin som er koplet til Internett, vil den elektroniske stemmeseddelen bli kryptert av datamaskinen. Stemmeseddelen blir da umulig å lese uten en unik kodenøkkel, som først blir laget av valgmyndighetenes datasystem når valget er avsluttet og opptellingen skal skje. Dette kan sammenlignes med å legge stemmeseddelen i en lukket konvolutt som ikke kan åpnes før valget er over. Den elektroniske stemmeseddelen vil ikke inneholde noe informasjon som kan spores tilbake til velger. Les mer om hvordan e-valgløsningen vil fungere på E-valg 2011-prosjektets nettside: http://bit.ly/a4r1JU

  Forsøket med elektronisk stemmegivning ved kommunestyre- og fylkestingsvalget til høsten gjennomføres hovedsakelig som internettvalg. Det kan likevel være aktuelt å prøve ut elektronisk stemmegivning via PC-er i valglokalene i noen av forsøkskommunene, men dette er ikke avgjort på nåværende tidspunkt. Elektronisk stemmegivning i valglokaler har andre utfordringer enn stemmegivning via Internett utenfor valglokaler.

  I perioden 4.-7. mars skal det gjennomføres rådgivende elektronisk folkeavstemning i Radøy kommune med spørsmål om kommunen bør gå inn i en ny kommune i Nordhordland. Da skal vi teste ut elektronisk stemmegivning både i og utenfor valglokalet. Dette blir en spennende folkeavstemning, både fordi temaet er engasjerende og fordi vi i E-valg 2011-prosjektet får testet ut enda flere funksjoner i e-valgløsningen. Erfaringene fra Radøy vil være viktig i videreutviklingen av e-valgløsningen fram mot forsøk med elektronisk stemmegivning ved kommunestyre- og fylkestingsvalget.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *