Utkast til forskrift om e-valg er på høring

Posted in Forsiden

Departementet har nå sendt utkast til forskrift om elektronisk stemmegivning ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2011 på høring til forsøkskommunene og andre høringsinstanser.

Forsøket med elektronisk stemmegivning innebærer at kommunestyre- og fylkestingsvalget i de ti forsøkskommunene og Møre og Romsdal fylkeskommune på enkelte områder må gjennomføres på en noen annen måte enn det som er beskrevet i valgloven og valgforskriften. Det er derfor nødvendig å fastsette en egen forskrift for gjennomføring av dette forsøket.

Et spørsmål departementet ønsker tilbakemelding på i høringsrunden, er når den elektroniske stemmegivningen bør avsluttes. I forskriften foreslår departementet at stemmegivningen avsluttes kl. 21 fredagen før valgdagen.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *